tisdag 9 februari 2021

                                                      Vecka 20 - Räv eller igelkott?

En dröm utan en plan är bara en fantasi...

Om man håller sin intention och riktigt fokuserar på den så kommer planen att dyka upp.
För att se planen måste man regelbundet ställa sig frågorna:
Vad är det jag låtsas att inte veta?
Vad skulle personen jag har för avsikt att bli göra härnäst?

Räv eller igelkott? Olika personligheter.
Räven ser helheten och kan lite om mycket.
Igelkotten förstår att fokusera på hans 1.passion, 2.vad han kan bli bäst på och 
3. vad som driver det ekonomiska framåt. Men, han fokuserar bara på den lilla delen 
där dessa 3 områden möts och fokuserar 80% av sin tid där.

Genom att skriva ner de 5 viktigaste aktiviteterna för vad jag vill uppnå,
och sedan parvis jämföra dessa aktiviteter och kora den viktigaste aktiviteten i 
varje par så får man fram 2 aktiviteter, A och B, som är det jag ska fokusera på.
Aktivitet A skall man lägga 50% av sin tid på och aktivitet B 25%.
Detta skall schemaläggas!
Detta kallas Igelkottkonceptet. Igelkotten är alltid mer framgångsrik än räven.
Multitasking är kontraproduktivt.

Detta upplägg hjälpte mig verkligen i att synliggöra min plan :)

Melina
21.02.22

2 kommentarer: