onsdag 10 februari 2021

 Vecka 21 - Comfort zone och mirakel

Jag älskar att få möjligheten att tänka djupare för att nå förändring som
The Master Key Experiense tillhandahåller bra övningar för.

Jag har velat nå förändring så länge och på något sätt väntat på förändringen att komma.
Det är skönt på något sätt att förstå att det är jag som måste skapa förändringen,
genom att tänka och handla annorlunda.

Dessa 7 steg är bra att tänka på som redskap för att nå förändring:

1. Kopiera (Copy) - börja med att kopiera andra som har/gör det jag vill ha/göra.

2. Effektiv (Effective) - att vara effektiv betyder att vara framgångsrik i att uppnå ett önskat,
uppsatt mål/resultat.

3. Effektiv (Efficient) - innebär att fundera över hur man kan uppnå maximal produktivitet
med minimal möda och kostnad.

4. Förbättras (Improving) - träning ger färdighet. Träna på rätt saker!

5. Klipp bort, skär ner (Cutting) - ta bort distraktioner som inte för mig mot mitt mål/syfte.

6. Annorlunda (Different) - gör saker annorlunda för att få nya resultat.
Tänk för mig själv! Inte mäta mig själv mot vad majoriteten tycker, tänker, gör.

7. Det omöjliga (Impossible) - när man kan se det osynliga (visualisera sitt mål så
tydligt att det känns som det redan är verklighet), kan man göra det omöjliga.

Mina tankar speglas som vanligt i mitt skapande.
Här är några nya alster som ni kan titta närmare på här 
https://melinadahldesign.se/art-for-sale/


Melina
21.02.25

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar