fredag 12 mars 2021

New website - new blogg!

 Hello creative friends!

This will be the last art related blog post here.
I want to thank you for your support all these years <3

From now on you will find my art related blog posts 
HERE under the News tab on my website
melinadahldesign.se

I hope you will follow me on my new adventure starting my own business!
In the near future I´ll start my shop selling stamps and other products I´ve designed.
You can also buy my original art through my website.

Welcome to my new blog!

Much love,
Melina

Vecka 22 och 22a

 

Jag har nu två veckor att blogg om då jag saknade internet förra veckan.
Det är verkligen en ögonöppnare hur beroende vi är av internet
när det inte fungerar.

I The Greatest Salesman av Og Mandino har vi nu gått över till Scroll 6.
Den börjar med "Today I will be master of my emotions".

Detta kapitel tilltalar mig mycket!
"Svag är den som tillåter sina tankar att kontrollera sina handlingar;
stark är den som 
tvingar sina handlingar att kontrollera sina känslor"
Som exempel på detta fortsätter Og Mandino:
Om jag känner mig deprimerad så sjunger jag.
Om jag känner mig ledsen så skrattar jag.
Om jag känner mig sjuk jobbar jag dubbelt så hårt.
Om jag känner rädsla så kastar jag mig ut ändå.
Om jag känner mig underlägsen så tar jag på mig nya kläder.
Om jag känner mig osäker så höjer jag min röst.
Om jag känner mig fattig så tänker jag på rikedomar som komma ska.
Om jag känner mig inkompetent så tänker jag på tidigare framgångar.
Om jag känner mig oviktig så tänker jag på mina mål.
Idag kommer jag bemästra mina känslor.

I kursen The Master Key Experience har vi nu blivit uppmanade att vara tysta i
2-3 dagar för att höra, lyssna till oss själva.
Mitt riktiga jag. Det som kan göra sig hört utan bruset av radio, Tv, mobiltelefon och annat brus.
Som 4-barnsmamma är det svårt att bara kasta mig iväg ut i skogen för att vara tyst i några dagar.
Men, det är något jag vill genomgöra och som jag tror skulle vara otroligt nyttigt!
Jag får planera in några dagar, kanske i sommar, där jag tar en time-off från familjen, telefonen, sociala medier, tv, vänner, och allt annat och bara ÄR.
ser fram emot att se vad det kan ge mig!

Den här veckan har vi fått tillbaka vintern efter en vecka av vår.
Mina vårkänslor har manifesterats i 3 nya tavlor.


Curiously rooted


Nature´s child


Sparkling calmness

Alla kan ses och köpas på min hemsida

Melina
21.03.12

onsdag 10 februari 2021

 Vecka 21 - Comfort zone och mirakel

Jag älskar att få möjligheten att tänka djupare för att nå förändring som
The Master Key Experiense tillhandahåller bra övningar för.

Jag har velat nå förändring så länge och på något sätt väntat på förändringen att komma.
Det är skönt på något sätt att förstå att det är jag som måste skapa förändringen,
genom att tänka och handla annorlunda.

Dessa 7 steg är bra att tänka på som redskap för att nå förändring:

1. Kopiera (Copy) - börja med att kopiera andra som har/gör det jag vill ha/göra.

2. Effektiv (Effective) - att vara effektiv betyder att vara framgångsrik i att uppnå ett önskat,
uppsatt mål/resultat.

3. Effektiv (Efficient) - innebär att fundera över hur man kan uppnå maximal produktivitet
med minimal möda och kostnad.

4. Förbättras (Improving) - träning ger färdighet. Träna på rätt saker!

5. Klipp bort, skär ner (Cutting) - ta bort distraktioner som inte för mig mot mitt mål/syfte.

6. Annorlunda (Different) - gör saker annorlunda för att få nya resultat.
Tänk för mig själv! Inte mäta mig själv mot vad majoriteten tycker, tänker, gör.

7. Det omöjliga (Impossible) - när man kan se det osynliga (visualisera sitt mål så
tydligt att det känns som det redan är verklighet), kan man göra det omöjliga.

Mina tankar speglas som vanligt i mitt skapande.
Här är några nya alster som ni kan titta närmare på här 
https://melinadahldesign.se/art-for-sale/


Melina
21.02.25