onsdag 10 februari 2021

 Vecka 21 - Comfort zone och mirakel

Jag älskar att få möjligheten att tänka djupare för att nå förändring som
The Master Key Experiense tillhandahåller bra övningar för.

Jag har velat nå förändring så länge och på något sätt väntat på förändringen att komma.
Det är skönt på något sätt att förstå att det är jag som måste skapa förändringen,
genom att tänka och handla annorlunda.

Dessa 7 steg är bra att tänka på som redskap för att nå förändring:

1. Kopiera (Copy) - börja med att kopiera andra som har/gör det jag vill ha/göra.

2. Effektiv (Effective) - att vara effektiv betyder att vara framgångsrik i att uppnå ett önskat,
uppsatt mål/resultat.

3. Effektiv (Efficient) - innebär att fundera över hur man kan uppnå maximal produktivitet
med minimal möda och kostnad.

4. Förbättras (Improving) - träning ger färdighet. Träna på rätt saker!

5. Klipp bort, skär ner (Cutting) - ta bort distraktioner som inte för mig mot mitt mål/syfte.

6. Annorlunda (Different) - gör saker annorlunda för att få nya resultat.
Tänk för mig själv! Inte mäta mig själv mot vad majoriteten tycker, tänker, gör.

7. Det omöjliga (Impossible) - när man kan se det osynliga (visualisera sitt mål så
tydligt att det känns som det redan är verklighet), kan man göra det omöjliga.

Mina tankar speglas som vanligt i mitt skapande.
Här är några nya alster som ni kan titta närmare på här 
https://melinadahldesign.se/art-for-sale/


Melina
21.02.25

tisdag 9 februari 2021

                                                      Vecka 20 - Räv eller igelkott?

En dröm utan en plan är bara en fantasi...

Om man håller sin intention och riktigt fokuserar på den så kommer planen att dyka upp.
För att se planen måste man regelbundet ställa sig frågorna:
Vad är det jag låtsas att inte veta?
Vad skulle personen jag har för avsikt att bli göra härnäst?

Räv eller igelkott? Olika personligheter.
Räven ser helheten och kan lite om mycket.
Igelkotten förstår att fokusera på hans 1.passion, 2.vad han kan bli bäst på och 
3. vad som driver det ekonomiska framåt. Men, han fokuserar bara på den lilla delen 
där dessa 3 områden möts och fokuserar 80% av sin tid där.

Genom att skriva ner de 5 viktigaste aktiviteterna för vad jag vill uppnå,
och sedan parvis jämföra dessa aktiviteter och kora den viktigaste aktiviteten i 
varje par så får man fram 2 aktiviteter, A och B, som är det jag ska fokusera på.
Aktivitet A skall man lägga 50% av sin tid på och aktivitet B 25%.
Detta skall schemaläggas!
Detta kallas Igelkottkonceptet. Igelkotten är alltid mer framgångsrik än räven.
Multitasking är kontraproduktivt.

Detta upplägg hjälpte mig verkligen i att synliggöra min plan :)

Melina
21.02.22

måndag 8 februari 2021

 Vecka 19 - Kroppsspråk

Är du medveten om hur ditt kroppsspråk påverkar andra? Ja, kanske.
Är du medveten om hur ditt kroppsspråk påverkar dig själv? Kanske, inte...

Kroppsspråk påverkar hur andra ser oss, men det kan också förändra hur vi ser på oss själva.
Socialpsykologen Amy Cuddy visar hur "kraftfulla poser" - att stå i en självsäker kroppsställning
även om vi inte känner oss självsäkra - kan påverka testosteron- och kortisolnivåer i hjärnan
och kanske även styra hur framgångsrika vi blir.

Håll tillgodo :)

SE VIDEO

Melina
21.02.13

söndag 7 februari 2021

Vecka 18 - Vad skulle den person jag vill vara ha gjort?

Den här veckan har jag frågat mig det varje gång jag känt mig osäker på något.
Efter att ha tänkt dagligen i 4 månader nu på den person jag vill var, hur livet jag önskar ser ut, så blir det plötsligt väldigt enkelt att svara på frågan. Jag känner ju henne, den där bästa versionen av mig själv. Jag vet vad hon skulle ha gjort, därmed vet jag vad jag ska göra...
För varje gång jag frågar och följer svaret jag får från mitt framtida jag, desto mer blir jag henne.

Mitt framtida jag är konstnär och försörjer sig på det.
Hon är färgstark, modig och självsäker. Alltid kärleksfull och harmonisk.
Hon vet vad som är viktigast i sitt liv och prioriterar det.

Den här veckan har jag kommit ett steg närmare - jag har en egen hemsida!
Min man har skapat den åt mig och jag är så glad för den.
https://melinadahldesign.se/

Melina

21.02.08 

lördag 6 februari 2021

One layer Artist Trading Coins

 Hello creative friends!

Today I share how I made these ATCoins over on the
That´s Crafty! Youtube channel.


Welcome over HERE to watch the video!

I used the quite new key stamp sets and some of my masks.

Thanks for stopping by today!
Love Melina